• Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πεζών βρίσκεται στο νομό Ηρακλείου Κρήτης, στο Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων. Δραστηριοποιείται με δύο βασικά προϊόντα: κρασί και ελαιόλαδο και αποτελεί πρότυπη οργάνωση στον αγροτοσυνεταιριστικό χώρο από το 1933.
    Περισσότερα

  • Η περιοχή της ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ παράγει κατά μέσο όρο 5.000 τόνους ελαιόλαδο ετησίως προερχόμενο από τα 60.000 στρέμματα ελαιοκαλλιέργειας (1.100.000 ελαιόδεντρα). 
    Περισσότερα

  • Η LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Ε. αποτελεί θυγατρική εταιρεία της ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ και στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Logistics σε τρίτους (3PL). Η εταιρία ξεκίνησε τη λειτουργία της από το Δεκέμβριο του 2013 σε ιδιόκτητες. 
    Περισσότερα

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πεζών βρίσκεται στο νομό Ηρακλείου Κρήτης, στο Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων. Δραστηριοποιείται με δύο βασικά προϊόντα: κρασί και ελαιόλαδο και αποτελεί πρότυπη οργάνωση στον αγροτοσυνεταιριστικό χώρο από το 1933.

ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ. Ένα όνομα που έχει ταυτιστεί με σχέσεις ζωής με τον καταναλωτή, το περιβάλλον, τη γεωργική πρώτη ύλη, το τελικό προϊόν και τον ίδιο τον παραγωγό. Χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, παράδοση, αξιοπιστία, υγιεινή διατροφή, ευημερία, πρόοδος αποτελούν βασικές αρχές της ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ.
Σχέση ζωής με τον καταναλωτή:

Περισσότερα...

Ελαιοπαραγωγή

Η περιοχή της ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ παράγει κατά μέσο όρο 5.000 τόνους ελαιόλαδο ετησίως προερχόμενο από τα 60.000 στρέμματα ελαιοκαλλιέργειας (1.100.000 ελαιόδεντρα).  Είναι αναγνωρισμένη ως Ζώνη Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης Π.Ο.Π. ΠΕΖΑ και έτσι η ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ παράγει, τυποποιεί και διαθέτει στην αγορά Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Π.Ο.Π. ΠΕΖΑ.

Logistics

Η LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Ε. αποτελεί θυγατρική εταιρεία της ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ και στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Logistics σε τρίτους (3PL).

Η εταιρία ξεκίνησε τη λειτουργία της από το Δεκέμβριο του 2013 σε ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο ΒΙΟ. ΠΑ. Άνω Λιοσίων, με δυνατότητα διαχείρισης άνω των 150 παλετών ημερησίως.

ΦΑΣΑ